Ekonomske teorije, modeli in podatki / Ekonomski podatki


Ekonomski podatkiEkonomske teorije premikajo valute na dolgi rok, vendar v krajših dnevnih ali tedenskih ciklih imajo ekonomski podatki večji vpliv. Pogosto pravijo, da so največja podjetja na svetu države in da je njihova valuta pravzaprav delnica te države. Ekonomski podatki kot naprimer GDP (gross domestic product) številke se pogosto smatrajo kot zadnji podatki o zaslužkih podjetja. Na isti način, kot finančne novice in trenutni dogodki lahko vplivajo na ceno delnice podjetja, lahko novice in informacije o določeni državi odločilno vplivajo na smer cene valute te države. Spremembe v obrestni meri, inflaciji, nezaposlenosti, zaupanju potrošnikov, GDP, politična stabilnost itd lahko vodijo v velike dobičke/izgube, kar je odvisno o naravi objave in trenutnem stanju valute te države.
Število ekonomskih objav vsak dan iz celega sveta je lahko zastrašujoče, vendar ko porabite več časa za učenje delovanja forex tržišča, postane jasno, katere objave imajo največji vpliv. Spodaj je seznam ekonomskih indikatorjev, ki se splošno smatrajo, da imajo največji vpliv na gibanje cen valut, neodvisno o tem, iz katere države prihajajo objave.PODATKI O ZAPOSLENOSTIVečina držav objavlja podatke o številu zaposlenih v tistem določenem gospodarstvu. V ZDA se ti podatki prikazujejo kot non-farm payrolls in se objavljajo vsak prvi petek v mesecu s strani Bureau of Labor Statistics. V večini primerov, velika povečanja v podatkih zaposlovanja nakazujejo, da ima ta država cvetočo ekonomijo, medtem ko so zmanjšanja zaposlovanja znak potencialnega krčenja gospodarstva. V kolikor je država šla pred kratkim skozi obdobje ekonomskih težav, lahko močno zaposlovanje nakazuje na okrevanje in ekonomsko rast. Na drugi strani visoko zaposlovanje lahko pomeni tudi visoko inflacijo, zato lahko ti podatki pošljejo gibanje valute navzdol. Z drugimi besedami, ekonomski podatki in gibanje valut so velikokrat odvisni od okoliščin, ki obstajajo v času objave teh podatkov.OBRESTNE MEREKot se je videlo pri nekaterih ekonomskih teorijah, so obrestne mere v središču pozornosti na forex trgu. Največ pozornosti s strani tržnih udeležencev, v smislu obrestnih mer, se namenja spremembam bančne obrestne mere s strani centralnih bank, ki se uporablja za prilagajanje dotoka denarja in potrjevanja monetarne politike države. V ZDA FOMC (Federal Open Market Committee) določa obrestno mero oziroma to je obrestna mera, po kateri si komercialne banke lahko izposojajo denar in ga posojajo U.S. Treasury. FOMC se sestaja osemkrat letno z namenom sprejetja odločitve o višanju, nižanju ali nespreminjanju bančne obrestne mere. Vsak sestanek, skupaj z vsemi minutami je točka pozornosti.INFLACIJAInflacija meri povečanja ali zmanjšanja cenovnih nivojev v določenem časovnem okviru. Zaradi ogromne količine blaga in storitev znotraj posamezne ekonomije, se za merjenje sprememb cen uporablja košarica dobrin in storitev. Višanje cen je znak inflacije, kar nakazuje na depreciacijo valute te države. V ZDA se inflacijski podatki kažejo v CPI (Consumer Price Index), katerega vsak mesec objavlja Bureau of Labor Statistics.BRUTO DRUŽBENI PROIZVODBDP meri vse dokončane dobrine in storitve znotraj določenega časovnega območja. Računanje BDP se razdeli na štiri področja: zasebna potrošnja, državne investicije, zasebne investicije in skupni neto izvoz. BDP se smatra za najboljši način merjenja zdravja ekonomije določene države. Ko se BDP poveča, nakazuje na ekonomsko rast. Bolj kot je ekonomija določene države zdrava, bolj je prijazna za tuje investitorje, kar ponavadi nanese na povečanje vrednosti valute te države, saj se denar premika v to državo. V ZDA te podatke objavlja Bureau of Economic Analysis enkrat mesečno proti koncu meseca.MALOPRODAJAMaloprodajni podatki merijo količino prodaj, katero trgovci ustvarijo v določenem obdobju, kar reflektira potrošnjo potrošnikov. Ti podatki ne zavzemajo vseh podatkov, vendar podobno kot pri BDP, uporablja vzorec različnih tipov trgovin, da bi si pridobili sliko o zapravljanju potrošnikov. Ti podatki dajejo tržnim udeležencem sliko moči ekonomije, kjer povečanje potrošnje nakazuje na močno ekonomijo. V ZDA Department of Commerce objavlja te podatke nekje na sredini meseca.TRAJNE DOBRINEPodatki o trajnih dobrinah (katerih življenjska doba je večja kot 3 leta), merijo količino proizvedenih dobrin, ki so naročena, poslana in dobavljena v tem časovnem obdobju. Te dobrine vključujejo stvari kot so avtomobili, naprave in dajejo ekonomistom priložnost, da si ustvarijo sliko posamezne potrošnje za te dobrine ter obenem podajo tudi sliko zdravja tovarniškega sektorja. Ti podatki dajejo tržnim udeležencem vpogled v zdravje ekonomije, podatki se objavijo okoli 26ga v mesecu s stani Department of Commerce.TRGOVSKI IN KAPITALSKI TOKOVIInterakcija med državami ustvari ogromne monetarne tokove, ki imajo lahko gromozanski vpliv na vrednost valut. Kot smo omenili že prej, država, ki uvaža veliko več kot izvaža se lahko sooči s situacijo, kjer bo njena valuta strmoglavila zaradi potrebe po prodaji svoje valute, zato da nakupi valuto države iz katere uvaža. Nadaljno, povečane investicije v določeno državo pomenijo tudi velike premike v vrednosti valute te države.
Podatki o trgovinskih tokovih gledajo podatke o razliki med uvozom in izvozom v določeni državi, pojavijo se trgovinski deficiti ko je uvoz večji kot izvoz. V ZDA objavlja Commerce Department podatke o razliki med uvozom in izvozom na mesečni ravni. Kapitalski tokovi pogledajo razliko med količino valute pripeljano v državo skozi investicije ali/in z izvozom ter količino valute prodane za tuje investicije ali/in z uvozom. Država, ki ima veliko tujih investicij, kjer tujci kupujejo domača sredstva kot so delnice ali nepremičnine, bo ponavadi imela surplus kapitalskih tokov. Plačilna bilanca je skupni znesek trgovinskih in kapitalskih tokov države znotraj določenega časovnega okvira. Bilanco plačil lahko razdelimo na tri kategorije: trenutni račun, kapitalski račun in finančni račun. Trenutni račun gleda tok izdelkov in storitev med dvema državama. Kapitalski račun gleda na izmenjavo denarja med državama za namen kupovanja kapitalskih sredstev. Finančni račun pa pogleda na monetarni tok med državama za investicijske namene.MAKROEKONOMSKI IN POLITIČNI DOGODKINajvečje spremembe na forex trgu se ponavadi zgodijo kot posledica makroekonomskih in geopolitičnih dogodkov kot so vojne, volitve, sprememba monetarne politike in finančne krize. Ti dogodki imajo potencial, da spremenijo oziroma preoblikujejo državo, vključno z njenimi temelji. Naprimer vojne lahko povzročijo ogromno ekonomsko breme in močno lahko povečajo volatilnost v regiji, kar lahko vpliva na vrednost njene valute. Pomembno je, da ste na tekočem o teh makroekonomskih in geopolitičnih dogodkih.
Obstaja ogromno podatkov, kateri so relevantni za forex tržišče. Tako postane to velik problem za povprečnega posameznika, saj ne ve, katerim podatkom slediti. Kljub temu je pomembno vedeti katere novice oziroma objave vplivajo na valute s katerimi trgujete.
Sedaj, ko veste malce več o tem, kaj poganja tržišče, si bomo v nadaljevanju pogledali dve glavni trgovalni strategiji, ki jih uporabljajo trgovci na forex tržišču - fundamentalno in tehnično analizo.
Uvod v valutno trgovanje

 • Uvod

  "Foreign exchange" trg ali FX je eden najbolj razburljivih in hitro odvijajočih se trgov...

Kaj je forex trgovanje

Branje forex kvot in razumevanje žargona

Tveganje in prednosti forex trgovanja

Zgodovina forex trgovanja in tržni udeleženci

 • Zgodovina forex-a

  Ustanovitev monetarnega sistema bazirajočega na zlatu leta 1875...

 • Trenutni menjalni tečaji

  Ko se je Bretton-Woods zlomil, in je svet leta 1976 sprejel sistem drsečih menjalnih tečajev na Jamajški konferenci...

 • Tržni udeleženci

  Za razliko od trga vrednostnih papirjev, kjer se večinoma trguje z institucionalnimi investitorji...

Ekonomske teorije, modeli in podatki

Fundamentalna analiza in fundamentalne strategije trgovanja

Tehnična analiza in tehnični indikatorji

Kako trgovati in odpreti forex račun

Forex učbenik - povzetek valutnega trgovanja

 • Povzetek

  Čeprav je ta spletni učbenik forex trgovanja samo delček vsega, kar...