Ekonomske teorije, modeli in podatki / Teorija plačilne bilance


VEČJE TEORIJE: Teorija bilance plačil (Balance of payment theory)Bilanca plačil države je sestavljena iz dveh segmentov - trenutni račun in kapitalski račun - ki meri vhodne iz izhodne tokove dobrin in kapitala za določeno državo. Teorija bilance plačil pogleda v trenutni račun, ki je račun trgovanja z oprijemljivi dobrinami, da bi dobili namig o smeri menjalnega tečaja. V kolikor ima država velik trenutni surplus ali pa deficit, je to znak, da je menjalni tečaj izven ravnotežja. Da bi uravnotežili bilanco, je potrebno prilagoditi menjalni tečaj čez čas. V kolikor ima država velik tekoči deficit (več uvoza kot izvoza), bo domača valuta depreciirala, na drugi strani pa, surplus vodi do apreciacije valute. Matematična formula za plačilno enakost oziroma za računanje tečaja po principu teorije bilance plačil je sledeča:

Kjer BCA predstavlja trenutno stanje računa; BKA predstavlja stanje kapitalskega računa in BRA predstavlja stanje rezerv oziroma stanje rezervnega računa.

Uvod v valutno trgovanje

 • Uvod

  "Foreign exchange" trg ali FX je eden najbolj razburljivih in hitro odvijajočih se trgov...

Kaj je forex trgovanje

Branje forex kvot in razumevanje žargona

Tveganje in prednosti forex trgovanja

Zgodovina forex trgovanja in tržni udeleženci

 • Zgodovina forex-a

  Ustanovitev monetarnega sistema bazirajočega na zlatu leta 1875...

 • Trenutni menjalni tečaji

  Ko se je Bretton-Woods zlomil, in je svet leta 1976 sprejel sistem drsečih menjalnih tečajev na Jamajški konferenci...

 • Tržni udeleženci

  Za razliko od trga vrednostnih papirjev, kjer se večinoma trguje z institucionalnimi investitorji...

Ekonomske teorije, modeli in podatki

Fundamentalna analiza in fundamentalne strategije trgovanja

Tehnična analiza in tehnični indikatorji

Kako trgovati in odpreti forex račun

Forex učbenik - povzetek valutnega trgovanja

 • Povzetek

  Čeprav je ta spletni učbenik forex trgovanja samo delček vsega, kar...