Ekonomske teorije, modeli in podatki / Pariteta kupne moči


Obstaja veliko akademskih teorij, ki so se razvile okoli valut. Čeprav niso aplikativne ravno za neposredno vsakodnevno trgovanje, je uporabno razumeti širšo sliko akademske raziskave.

Glavne ekonomske teorije forex trga se nanašajo na paritetne pogoje. Paritetno stanje je ekonomska razlaga cene, po kateri naj bi se dve valuti izmenjali. Bazirajo na dejavnikih kot so inflacija in obrestne mere. Ekonomska teorija predlaga, da ko paritetni pogoji ne vzdržijo, naj tržni udeleženci uporabijo arbitražo. Kakorkoli že, arbitražne priložnosti, kot na vseh ostalih tržiščih, se hitro odkrijejo in izničijo preden se sploh da individualnemu investitorju možnost kapitalizirati na njih. Druge teorije bazirajo na ekonomskih dejavnikih kot so trgovina, kapitalski tokovi, način vodenja vsakdanjih poslov države. Vsakega od njih si bomo bežno gledali v nadaljevanju.VEČJE TEORIJE: Pariteta kupne moči (Purchasing Power Parity)Pariteta kupne moči je ekonomska teorija, da so cenovni nivoji dveh držav ekvivalentni po prilagoditvi menjalnega tečaja. Osnova te teorije je zakon ene cene, kjer naj bi strošek identične dobrine imel isto ceno po vsem svetu. Na osnovi te teorije lahko rečemo, da v kolikor obstaja razlika v ceni med dvema državama za isti proizvod po prilagoditvi menjalnega tečaja, se pojavi priložnost za arbitražo, ker je proizvod na voljo v državi, ki ga prodaja za najnižjo ceno. Relativna verzija PPP je sledeča:Pri čemer "e" predstavlja stopnjo spremembe v menjalnem tečaju in Π1 in Π2 predstavljata stopnjo inflacije v državi 1 in državi 2. Naprimer, če je stopnja inflacije za državo XYZ 10% in je inflacija za državo ABC 5%, potem mora valuta države ABC apreciirati za 4.76% napram valuti države XYZ.
Pričakovana apreciacija valute =Uvod v valutno trgovanje

 • Uvod

  "Foreign exchange" trg ali FX je eden najbolj razburljivih in hitro odvijajočih se trgov...

Kaj je forex trgovanje

Branje forex kvot in razumevanje žargona

Tveganje in prednosti forex trgovanja

Zgodovina forex trgovanja in tržni udeleženci

 • Zgodovina forex-a

  Ustanovitev monetarnega sistema bazirajočega na zlatu leta 1875...

 • Trenutni menjalni tečaji

  Ko se je Bretton-Woods zlomil, in je svet leta 1976 sprejel sistem drsečih menjalnih tečajev na Jamajški konferenci...

 • Tržni udeleženci

  Za razliko od trga vrednostnih papirjev, kjer se večinoma trguje z institucionalnimi investitorji...

Ekonomske teorije, modeli in podatki

Fundamentalna analiza in fundamentalne strategije trgovanja

Tehnična analiza in tehnični indikatorji

Kako trgovati in odpreti forex račun

Forex učbenik - povzetek valutnega trgovanja

 • Povzetek

  Čeprav je ta spletni učbenik forex trgovanja samo delček vsega, kar...