Trenutni menjalni tečaji

Ko se je Bretton-Woods zlomil je svet leta 1976 na Jamajški konferenci sprejel sistem drsečih menjalnih tečajev. To je pomenilo, da se je uporaba zlatega standarda prenehala. Kljub temu nekatere vlade niso sprejele popolnoma prosto drsečega sistema menjalnega tečaja. Večina vlad uporablja eno od teh treh metod menjalnega tečaja, ki so vse še v uporabi dandanes: 1. Dolarizacija 2. Vezana stopnja 3. Nadzorovana drseča stopnja.

Dolarizacija


Dolarizacija se zgodi, ko neka država odloči, da ne bo izdajala svoje valute in sprejme tujo valuto kot svojo državno valuto. Čeprav dolarizacija omogoča državi izgled stabilnega investicijskega okolja, pa je slaba stran dejstvo, da centralna banka te države ne more več tiskati denarja oziroma ne more izvajati nikakršne monetarne politike. Primer dolarizacije je El Salvador, ki uporablja ameriške dolarje.

Vezane stopnje


Vezava se zgodi, ko ena država direktno fiksira menjalni tečaj na neko tujo valuto, zato da ima država več stabilnosti kot pri normalno drsečih stopnjah. Bolj podrobno to pomeni, da je fiksiranje oziroma vezava valute neke države dejstvo, ki omogoča menjavo za eno ali več (košarico) tujih valut. Fluktuacije se zgodijo samo, ko se spremenijo vezane valute.
Naprimer, Kitajska je vezala svoj yuan na ameriški dolar pri razmerju 8.28 Yuan za 1 USD v obdobju 1997 in 21.7.2005. Slabost vezane valute je, da je vrednost vezane valute prepuščena na milost in nemilost ekonomske situacije v državi, na katere valuto se je vezal menjalni tečaj. Naprimer, če USD močno apreciira napram ostalim valutam, hkrati apreciira tudi juan, kar pa ni nujno, da si Kitajska centralna banka želi.

Nadzorovana drseča stopnja

Tak sistem se ustvari, ko se valutni menjalni tečaj sprosti, da se giblje prosto v skladu s tržnimi silami ponudbe in povpraševanja. Vendar lahko vlada ali pa centralna banka posreduje, da stabilizira ekstremna nihanja v menjalnih tečajih. Naprimer, če valuta države depreciira pod sprejemljivi nivo, lahko vlada dvigne kratkoročne obrestne mere. Dvig obrestnih mer ponavadi povzroči apreciacijo valute. Morate se zavedati, da je to zelo poenostavljen primer. Centralne banke se takih situacij lotijo s celim naborom orodij za manipulacijo z menjalnimi tečaji.Uvod v valutno trgovanje

 • Uvod

  "Foreign exchange" trg ali FX je eden najbolj razburljivih in hitro odvijajočih se trgov...

Kaj je forex trgovanje

Branje forex kvot in razumevanje žargona

Tveganje in prednosti forex trgovanja

Zgodovina forex trgovanja in tržni udeleženci

 • Zgodovina forex-a

  Ustanovitev monetarnega sistema bazirajočega na zlatu leta 1875...

 • Trenutni menjalni tečaji

  Ko se je Bretton-Woods zlomil, in je svet leta 1976 sprejel sistem drsečih menjalnih tečajev na Jamajški konferenci...

 • Tržni udeleženci

  Za razliko od trga vrednostnih papirjev, kjer se večinoma trguje z institucionalnimi investitorji...

Ekonomske teorije, modeli in podatki

Fundamentalna analiza in fundamentalne strategije trgovanja

Tehnična analiza in tehnični indikatorji

Kako trgovati in odpreti forex račun

Forex učbenik - povzetek valutnega trgovanja

 • Povzetek

  Čeprav je ta spletni učbenik forex trgovanja samo delček vsega, kar...