Kaj je forex trgovanje/Spot trg, forwards trg in futures trg

Obstajajo trije načini, kako institucije, korporacije in posamezniki trgujejo s forex-om: "spot trg, forwards trg in futures trg". Forex trgovanje v "spot-trgu" je bil vedno največji trg, ker je podložni realni vrednostni papir, na katerih "forwards-trg" in "futures-trg" bazirajo. V preteklosti je bil "futures-trg" najbolj popularen kraj za trgovce, ker je bil dostopen individualnim investitorjem zelo dolgo časa. Z vzponom elektronskega trgovanja, je "spot-trg" doživel veliko porast aktivnosti in danes presega "futures-trg", saj je postal preferenčni trgovalni trg za individualne investitorje in špekulante. Ko se ljudje zgovarjajo o forex trgu, se ponavadi to nanaša na "spot-trg". "forwards & futures trgi" so bolj popularni pri podjetjih, ki morajo "hedgati" svoj forex riziko na specifičen datum v prihodnosti.Kaj je "spot trg" ?


Bolj specifično, spot trg je kraj, kjer se valute kupijo in prodajajo po trenutnih cenah. Ta cena, ki je določena s ponudbo in povpraševanjem, je odraz veliko stvari, med drugim trenutnih obrestnih mer, ekonomskih kazalcev, sentimentu proti trenutni politični situaciji (lokalni in globalni), kot tudi pričakovanja o prihodnjih menjalnih tečajih valutnih križev. Ko je posem zaključen, je to "spot-posel". To je bilateralna transakcija pri kateri ena od pogodbenih strank dostavi dogovorjeno vsoto ene valute drugi stranki in zato v zameno prejme specifično količino druge valute, po dogovorjenen menjalnem tečaju. Potem, ko je pozicija zaprta, nastopi poravnava v gotovini. Čeprav je "spot-trg" znan po tem, da operira s transakcijami v sedanjosti (namesto v prihodnosti), te kupčije potrebujejo dva dni časa za poravnavo.Kaj je "forwards & futures" trg ?


Za razliko od "spot-trga", "forwards & futures trg" ne trgujeta v aktualnih valutah. Namesto tega se trguje s pogodbami, ki se nanašajo na določeno valuto, specifično ceno na enoto in nek datum v prihodnosti, na dan katerega se bo zgodila poravnava. V "forwards trgu" se pogodbe kupujejo in prodajajo "preko okenca" ali "OTC - over the counter" med dvema strankama, ki vsebino teh pogodb določata med seboj torej bilateralno. Na "futures-trgu" se pogodbe kupujejo in prodajajo na osnovi standardiziranih velikosti in datumov poravnav. Le-te se kupuje in prodaja na javnih borzah surovin, kot naprimer CME oziroma Chicago Mercantile Exchange. V ZDA "futures-trg" regulira NFA oziroma National Futures Association. Futures pogodbe imajo specifične sestavne dele, kot so količina enot, s katerimi se trguje, dospelost in datume poravnav, ter minimalne cenovne korake, ki se jih ne more prilagajati. Borza igra vlogo sodelavca trgovca, saj poskrbi za kliring in poravnavo. Oba tipa pogodb sta zavezujoča in se ponavadi poravnata v gotovini glede na vsebino posla v roku zapadlosti, čeprav se te pogodbe lahko kupuje in prodaja tudi pred zapadlostjo. "Forwards & futures trg" nudita zaščito pred tveganjem, ko se trguje z valutami. Ponavadi veliko mednarodne korporacije uporabljajo le-te, da se "hedgajo oziroma zavarujejo" pred prihodnjimi fluktuacijami menjalnih tečajev, vendar na teh trgih trgujejo tudi špekulanti. Opažate izraze: FX, forex, valutni trg ? Vsi ti izrazi so sinonimi in se vsi nanašajo na forex trg.


Če bi radi začeli s forex trgovanjem, nam pošljite email na ap@ambasador21.net in poslali Vam bomo vabilo, preko katerega boste dobili 50$ bonusa, če pri prvem polnjenju trgovalnega računa položite vsaj 100$.
Uvod v valutno trgovanje

 • Uvod

  "Foreign exchange" trg ali FX je eden najbolj razburljivih in hitro odvijajočih se trgov...

Kaj je forex trgovanje

Branje forex kvot in razumevanje žargona

Tveganje in prednosti forex trgovanja

Zgodovina forex trgovanja in tržni udeleženci

 • Zgodovina forex-a

  Ustanovitev monetarnega sistema bazirajočega na zlatu leta 1875...

 • Trenutni menjalni tečaji

  Ko se je Bretton-Woods zlomil, in je svet leta 1976 sprejel sistem drsečih menjalnih tečajev na Jamajški konferenci...

 • Tržni udeleženci

  Za razliko od trga vrednostnih papirjev, kjer se večinoma trguje z institucionalnimi investitorji...

Ekonomske teorije, modeli in podatki

Fundamentalna analiza in fundamentalne strategije trgovanja

Tehnična analiza in tehnični indikatorji

Kako trgovati in odpreti forex račun

Forex učbenik - povzetek valutnega trgovanja

 • Povzetek

  Čeprav je ta spletni učbenik forex trgovanja samo delček vsega, kar...